Ορθωτικά μηχανήματα - Κηδεμόνες ( Κνημοποδικοί & Μηροκνημοποδικοί)

Κνημιαίος κηδεμόνας

Κνημιαίος κηδεμόνας

Με ελατήριο ανύψωσης πέλματος τύπου CLETZAK.

Κνημοποδικός κηδεμόνας

Από θερμοπλαστικό υλικό έσω υποδήματος με ελατήριο ανύψωσης πέλματος, με ρύθμιση κάμψης έκταση άκρου ποδός.

Μυροκνημοποδικός κηδεμόνας

Μυροκνημοποδικός κηδεμόνας

Από θερμοπλαστικό υλικό. Ασφάλεια γόνατος ελβετικού τύπου και άρθρωση στην προδοκνημική ΈΣΩ ή ΈΞΩ υποδήματος με ελατήριο ανήψωσης πέλματος και εξατομικευμένα υποδήματα.

FRONTIS Medical - 6ο Χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης - Θεσσαλονίκη - Τηλ: 2310 403 543 - Fax:2310 403 544